Rebirth System


Rebirth - czyli ponowne urodzenie. Gdy osiagniemy 500 poziom mozemy wykonac rebirth (nie jest to przymusowe), udajac sie do npc Modern Rebirth tracimy dotychczasowy poziom i dostajemy 8lvl. Po rebirth otrzymujemy rowniez 800 hp i 600many (to nie tak malo jak sie zdaje, 800hp u postaci magicznej to prawie 1/4 calego hp\; tak samo jak z 600 many, dla ek to prawie na dwa exori gran), dodatkowo nowa arene a tam dodatkowe questy i expy.

xxx
.

Rebirth - When we reach level 500, we can do the rebirth (it is not forced), going to npc Modern Rebirth we lose our level and we get 8lvl. After rebirth, we also get 800 hp and 600mana (its not as little as it seems, 800hp in magical form is almost 1/4 of all hp, as well as 600 mana, for ek it is almost two gran ex), additionally new arena and there are additional quests and expas.
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
13
Players Online